Предлагат данък лихви по банкови сметки


Вчера (10 октомври 2012 г.) от Министерски съвет излезе кратко прессъобщение, което буквално „взриви“ интернет пространството. Коментарът ми ще е само върху него, без да съм видял конкретният текст на предложените промени. Надявам се, до ден два, да бъде публикуван пълният текст на Проектозакона за изменение и допълнение на ЗДДС, като очаквам и Министерство на финансите да публикуват актуализирана версия на решението на Министерски съвет за тези промени.

Какво е съдържанието на Прессъобщението от Министерски съвет. Пропускам останалите десетина неща, които не са важни в случая.


Въвежда се единно платежно нареждане, което предвижда поредност на погасяването на публичните задължения по реда на настъпване на падежа им.

Запазва се досегашният ред за погасяване на осигурителните вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, като те ще се събират в отделна сметка с оглед техния капиталов характер и запазване правата на осигурените лица.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предвижда доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да бъдат изключени от обхвата на необлагаемите доходи и от 1 януари 2013 г. да станат облагаеми със ставка от 10 процента.

Умишлено потъмнявам текста, който се набива на очи, дотолкова, доколкото другите проектопромени се знаеха от варианта, поместен в страницата на Министерство на финансите. Има още

Реклама

ВМЕСТО МИНИМАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАГОВЕ НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА МИНИМАЛНИ БРАНШОВИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ?


Днес, 31 юли 2011 г. в статия на Дина Христова за в.СЕГА, се съобщава, че синдикатите и работодателите за се договорили за 15% ръст на минималните осигурителни прагове за 2013 г. Накратно в статията се казва следното – първата договорка е за 15% средно увеличение в леката промишленост. Вече е подписано споразумение между браншовите синдикати и работодателските структури в трикотажната промишленост и на производителите и износителите на облекло и текстил, съобщиха от КНСБ вчера. Първият договорен скок е по-голям от най-големия за тази година – 14.2% за туризма.

През следващата седмица се очаква подписването на споразумения за текстилната и за кожаро-кожухарската, обувната и галантерийната промишленост. Това са едни от най-ниско платените икономически дейности, показва справка на НОИ с броя на наетите и средния осигурителен доход по икономически дейности към май. Тя се прави, за да е в помощ на преговорите между синдикати и работодатели за най-ниските осигуровки.

Има още